Repertoire

Sophie’s Voice zingt liederen van over de hele wereld. Korte liedjes en wat langere stukken. De dirigent maakt regelmatig zelf (meestal vierstemmige) arrangementen voor ons koor. We zingen zowel a capella als met instrumentale begeleiding, van koorleden of andere muzikanten.
We vinden het leuk om samen te werken met muzikanten en met andere disciplines (theater, beeldende kunst).
Om de 2 jaar gaan we aan de slag met een project.