Kerstconcert

Op vrijdagavond 13 december vindt in het oude hart van De Bilt weer de jaarlijkse wintermarkt plaats (zie hier). En al bijna even traditiegetrouw treedt Sophie’s Voice die avond op bij de kunstbroeders- en zusters van Kunst & Licht & Glas. Twee keer zelfs.

De gratis concerten beginnen met kerstliedjes afkomstig uit alle vier hoeken van de wereld en een paar liederen waarmee de komst van het nieuwe leven gevierd wordt. Ze worden afgesloten met ouderwets gezellige kerstsamenzang: U zijt wellekome!