Project 2017-2018

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Grote Oorlog eindigde. Sophie’s Voice werkt in 2017-2018 aan een programma┬ámet oorlogs-, vredes- en bevrijdingsliederen uit de landen die bij de Grande Guerre betrokken waren.